Atenció al públic

De 8:00h a 18:00h.

C/ Santa Llúcia, 5

08490 Tordera

93 764 01 97

vedrunatordera@vedruna.cat

AMPA

L'Associació de mares i pares d'alumnes

Què és l’AMPA ? 

És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Vedruna Tordera, legalment constituïda i de la que formen part la totalitat dels pares d’alumnes o tutors legals que ho desitgin.

L’AMPA està regida per una Junta Directiva que, de manera voluntària, efectua un conjunt de tasques necessàries per al funcionament de l’escola. Aquesta Junta és elegida i aprovada en Assemblea General.

Com funciona? 

L’AMPA es reuneix, com a mínim, un cop a l’any mitjançant l’Assemblea General, que és convocada pel President de l’AMPA. En aquesta es prenen acords, s’avalua la gestió i es renoven els càrrecs de la Junta Directiva.

La Junta Directiva de l’AMPA es reuneix un cop al mes. La reunió té un ordre del dia, i treballa a partir de la feina preparada pels membres que la formen, les informacions del Consell Escolar i sobre qualsevol altre aspecte d’interès a l’escola.

Quines són les nostres finalitats?

Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.

Participem en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

Facilitem el contacte i el diàleg entre les famílies del Centre.

Dotem a l’escola, en la mida del possible, dels mitjans necessaris per millorar la funció pedagògica.

Vetllem pel compliment dels drets i deures de les mares i pares pel que fa a l’educació dels seus fills.

Els components de la Junta representem al conjunt de mares i pares davant l’Administració, per prendre decisions o per lluitar per la millora de l’educació dels nostres fills.

Organitzem, participem i col·laborem en l’organització de les festes del Centre: Santa Joaquima, Sant Jordi, Nadal, festa final de curs…

CONTACTA AMB L'AMPA

Demana o adreça qualsevol informació o suggeriment al qualsevol representant de l’AMPA directament o mitjançant escrit a l’adreça ampavedrunatordera@verdrunatordera.org
CreaEscola Quality Certificate for Education Website