Atenció al públic

De 8:00h a 18:00h.

C/ Santa Llúcia, 5

08490 Tordera

93 764 01 97

vedrunatordera@vedruna.cat

El DOIP: ORIENTACIÓ I PSICOPEDAGOGIA

Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Un reforç a totes les etapes

Des del DOIP (Departament d’orientació i intervenció psicopedagògica) es vetlla per atendre totes les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

L’escola compta amb una psicopedagoga, amb mestres de reforç a totes les etapes i amb serveis externs EAP, CREDA i CDIAP.

El principal objectiu de DOIP és tenir cura de l’alumnat que necessita una atenció personalitzada i específica per poder seguir el curs dels aprenentatges.

L’existència del DOIP s’emmarca dins la concepció on tots els infants i adolescents poden desenvolupar-se de forma integral.

Al BLOG del DOIP es comparteixen experiències i diferents punts de vista sobre la diversitat i l’educació des d’un punt de vista psicopedagògic.

L’equip DOIP de cada etapa es reuneix periòdicament per analitzar, organitzar, resoldre, proposar idees i revisar amb l’objectiu de gestionar els recursos per atendre la diversitat i pensar estratègies per assolir un òptim desenvolupament en el nostre alumnat.

Cada alumne/a te dret a rebre l’ajuda que necessita per poder avançar i que se’l valori segons els objectius dissenyats d’acord amb el seu ritme de desenvolupament o les seves dificultats d’aprenentatge.

El suport educatiu a les aules l’entenem des de l’atenció personalitzada i atenem les dificultats en què es troben els alumnes durant el seu pas per l’escola des de l’aula ordinària, des de l’aula de reforç, en petit grup o de forma individualitzada.

Des del DOIP, juntament amb els tutors, també s’orienta a l’alumnat de 4t d’ESO en la presa de decisió dels estudis post obligatoris. Les famílies i els tutors poden trobar en el DOIP també un espai on analitzar les dificultats emocionals o psicològiques que poden anar sorgint en el procés de creixement dels infants i adolescents.

Des de la Psicopedagogia ens aturem a conèixer cada infant o adolescent entenent aquest procés de valoració com un procés basat en l’acompanyament i el diàleg, com a eines per solucionar aquelles situacions que no ens deixen avançar.

El diàleg amb les famílies és l’eina bàsica per comprendre junts les reaccions i els sentiments que ens mostren els infants mitjançant el seu comportament i les seves actituds. Si cal, des del DOIP, també s’ajuda a buscar ajuda fora de l’escola.

Per poder realitzar les seves funcions, el DOIP treballa colze amb l’equip de mestres i professors, els tutors i tutores, l’equip directiu i les famílies.

Un treball conjunt

Amb els altres DOIPs de les escoles Vedruna de Catalunya, per posar en comú experiències i continuar investigant tots junts com fer front als reptes relacionats amb el benestar psicològic dels infants i els adolescents en el seu pas per l’escola Vedruna.

En contacte amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic, del Consorci d’Educació), amb els serveis externs tant a l’àmbit de salut (Pediatria, CSMIJ i centres privats de Psicologia o Logopèdia), com a l’àmbit social (Serveis Socials) i de lleure (Casals, Centres Oberts).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website